OZNAM o stiahnutí výrobku

OZNAM o stiahnutí výrobku

Oznam o stiahnutí výrobku

trojuholník RF-104 + VÝSTRAŽNÁ VESTA HYS001

 

Vážení zákazníci,

Na základe kontroly SOI so sídlom v Trnave zo dňa 2.7.2020 u nášho dodávateľa Vás chceme informovať o zákaze predaja

výstražných trojuholníkov TYP RF-104,

číslo homologizácie E11 27R033977

ktoré nevyhoveli požiadavkám podľa predpisu EHK OSN č. 27 v zmysle zákona č.250/2007 Z.z.

Na základe kontroly SOI so sídlom v Trnave zo dňa 9.9.2020 Vás chceme informovať o zákaze predaja

výstražných viest typ HYS001,

 

ktoré nevyhoveli požiadavkám na farbu podkladového fluorescenčného materiálu v zmysle článku 5.1.1 a požiadavkám na retroreflexné vlastnosti materiálu uvedené v čl. 6.1.ČSN EN ISO 20471.

Žiadame Vás o kontrolu vašej povinnej výbavy vodiča, v ktorom sú uvedené produkty umiestnené a v prípade zistenia vám budú tyto produkty vymenené bezplatne za nové, splňujúci kritéria EHK.

Ďakujeme za pochopenie