Kontakt Honda Košice

CAMEA car, a.s.

Prešovská cesta 75
040 01 KOŠICE III.

Tel.: +421 55 799 53 86
Mobil.: +421 905 366 241
Email: predaj@hondakosice.sk

CAMEA car, a.s.
 

Otváracie hodiny cez obdobie lockdownu 

77. VYHLÁŠKA (vydná 31.12. 2020)  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 59b zákona, ktorá nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1 (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby.

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:

.....

h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,

k) predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, autoservisy, servisy bicyklov, servisy lyží a požičovne lyží,

§ 2 (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. a), e), r), w), x) a y) zákona sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

1. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,

2. táto povinnosť sa nevzťahuje na čas nevyhnutný pre vykonanie úkonov starostlivosti o ľudské telo,

b) pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,

d) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

e) potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín,

f) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

g) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,

h) zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových či exteriérových častiach prevádzky.

 
 
 

Otváracie hodiny

Predaj vozidiel

Po - Pia           

obdobie od 21.12.2020 do 24.1.2021 


prevádzka dostupná využitím diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu  

 

Servis otvorený od 7.1.2021 štandardne:

Po - Pia: 7:30 - 16:00

 
Otváracie hodiny

Kontakt predaj vozidiel

Soňa Neckářová

Vedúci predaja

Tel.: +421 55 799 53 86
Mobil.: +421 905 366 241
Email: predaj@hondakosice.sk

Štefan Dobrovič

predaj vozidiel

Tel.: +421 55 799 5386
Mobil.: 0918 834 400
Email: predajhonda@cameacar.sk

Kontakt servis vozidiel

Ing. Ladislav Mihok

servisný poradca, záručné opravy

Tel.: +421 55 799 53 87
Mobil.: +421 905 539 931
Email: servis@hondakosice.sk

Jakub Neckář

poistné události

Mobil.: +421 905 366 070
Email: diely@hondakosice.sk

Roman Borovský

servisný poradca, náhradné diely

Tel.: +421 55 799 5387
Mobil.: +421 905 539 931
Email: borovsky@cameacar.sk

Kontaktný formulár