Objednávka do servisu Honda

Autorizovaný servis a pravidelná údržba

 

Pravidelná údržba je nutná pre zachovanie dlhej životnosti a spoľahlivosti Vášho vozidla Honda. Pravidelnou údržbou vozidla môžete docieliť i zníženie celkových nákladov na servis a opravy vozidla. Preto zaistite, aby vozidlo bolo pristavené k autorizovanému dílerovi Honda pre vykonanie predpísaných servisných prác podľa štandardov, keď dosiahnete počet najedených kilometrov alebo doby predpísanej v pláne údržby.

V žiadnom prípade by nemala táto doba prekročiť 12 mesiacov. Pri každej servisnej prehliadke vozidla odovzdajte spolu s vozidlom autorizovanému dílerovi Honda servisnú knižku. Váš autorizovaný díler Honda vykoná práce podľa plánu údržby Honda a zaznamená ich do servisnej knižky. Spoločnosť Honda odporúča, aby všetky predpísané údržbové práce v záručnej dobe boli vykonané autorizovaným dílerom Honda. Údržba a opravy vykonávané neautorizovanou opravovňou môžu mať vplyv na platnosť záruky a nepriaznivo ovplyvniť predajnú cenu Vášho vozidla.

 

Spoločnosť CAMEA car, a.s. v prípade poistných událostí je zmluvným servisom pre poisťovne:

ALLIANZ Slovenská poisťovňa, 

AXA,

ČSOB poisťovňa

GENERALI poisťovňa,

Kooperativa a.s., Komunálna poisťovňa, a.s. , vienna insurance group 

Na likvidácii poistných udalostí spolupracujeme i s poisťovňami:

  • GROUPama a.s.
  • Uniqa poisťovňa, a.s.
  • QBE poisťovňa

Aktualizácie navigácií HONDA 

https://honda.garmin.com/honda/site

Proces aktualizácie navigácie bude vyžadovať, aby ste prešli do svojho auta, k počítaču a opäť do svojho auta, kde proces dokončíte. Poznámka: Aktualizácie navigácie môže vykonať aj váš predajca automobilov Honda. 
Na vykonanie aktualizácie budete potrebovať:
     16 GB USB kľúč
     Vysokorýchlostné pripojenie na internet
     Asi 4 hodiny času
 

Naplánujte si návštevu servisu

Kontaktné údaje

*
*
*

Údaje o vozidle

*
*
*

Správa pre nás

Preferovaný dátum a čas Vám nasledne potvrdi náš servisný poradca.